Lasy Szczecińskie i Puszcza Wkrzańska

Lasy Szczecińskie i Puszcza Wkrzańska – miejsce aktywnego wypoczynku…

Puszcza Wkrzańska w Szczecinie to unikalny obszar przyrodniczy, stanowiący oazę dzikiej przyrody w otoczeniu miejskiego zgiełku. Zajmuje obszar na północ od Szczecina, otaczając rzekę Wkrę oraz rozciągając się na zachód od Zalewu Szczecińskiego. To obszar o wyjątkowej różnorodności ekosystemów, obejmujący bory sosnowe, wilgotne łąki, torfowiska i liczne strumienie.

Puszcza ta jest domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym rzadkich i chronionych. W lesie można spotkać sarny, dziki, jelenie, a także różnorodność ptactwa, takiego jak orły bieliki czy bociany. W okresie wiosennym puszcza ożywa dzwonkami dzwonków, kukułkami i śpiewem ptaków.

Obszar ten stanowi również doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku i rekreacji. W Puszczy Wkrzańskiej wytyczone są liczne szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe, umożliwiające spacerowanie czy jazdę rowerem wśród malowniczych krajobrazów. To także idealne miejsce dla miłośników przyrody, którzy pragną odpocząć od miejskiego zgiełku, ciesząc się bliskością natury i jej niepowtarzalnym pięknem.

Historia

Historia Lasów Szczecińskich i Puszczy Wkrzańskiej sięga wielu wieków wstecz i obejmuje wiele etapów zmian i rozwoju tego obszaru. Początki: Pierwsze wzmianki o lasach na terenie dzisiejszego Szczecina pochodzą z okresu wczesnośredniowiecznego. Obszary te były pierwotnie pokryte rozległymi lasami, które stanowiły ważne źródło drewna, zwierzyny i innych surowców dla miejscowej ludności. Średniowiecze: W okresie średniowiecza lasy Szczecina i okolic były poddawane intensywnej eksploatacji przez feudalnych właścicieli ziemskich, którzy wykorzystywali je do polowań, wyrębu drzew oraz produkcji drewna i węgla drzewnego. Nowożytność: W XVI i XVII wieku lasy Szczecińskie były jednym z największych kompleksów leśnych w regionie, a ich zasoby były wykorzystywane przez królewskie lasy, a także przez miejscowe społeczności do celów gospodarczych i rzemieślniczych. XIX i XX wiek: W XIX wieku, wraz z rozwojem przemysłu i wzrostem miasta Szczecina, lasy zaczęły ulegać fragmentacji i degradacji pod wpływem urbanizacji oraz rosnącego zapotrzebowania na drewno i tereny pod budownictwo. Okres powojenny: Po II wojnie światowej lasy Szczecińskie i Puszcza Wkrzańska przeszły przez okres odbudowy i rekultywacji, w ramach których podejmowano działania mające na celu przywrócenie i ochronę naturalnych ekosystemów oraz zrównoważone zarządzanie zasobami leśnymi. Dzisiaj: Obecnie Las Szczeciński i Puszcza Wkrzańska są ważnymi obszarami ochrony przyrody, stanowiącymi naturalne oazy dla dzikiej fauny i flory oraz miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Szczecina i okolic. Historia tych obszarów to historia ewolucji stosunku człowieka do przyrody, od intensywnej eksploatacji do coraz większej świadomości potrzeby ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Roślinność i zwierzyna

Las Szczeciński i Puszcza Wkrzańska to obszar o bogatej roślinności i różnorodnym życiu zwierząt. Oto kilka charakterystycznych gatunków roślin i zwierząt, które można spotkać w tych lasach:

Roślinność:

  • Dęby i buki: Dominującymi gatunkami drzew w Lasach Szczecińskich są dęby i buki. Tworzą one gęsty drzewostan, nadając lasom charakterystyczny wygląd.
  • Sosny: Oprócz dębów i buków, w niektórych obszarach Lasów Szczecińskich można spotkać sosny, zwłaszcza na terenach bardziej suchych i piaszczystych.
  • Runo leśne: Na podłożu leśnym rośnie wiele gatunków roślin zielnych, mchów, paproci oraz porostów, które tworzą bogaty ekosystem na ziemi leśnej.

Zwierzyna:

  • Sarny: Sarny są jednymi z najczęściej spotykanych zwierząt w Lasach Szczecińskich. To eleganckie i płochliwe zwierzęta, które często można zobaczyć podczas spacerów wśród drzew.
  • Dziki: W Lasach Szczecińskich występują również dziki, zwłaszcza w obszarach, gdzie jest dostatek pożywienia, takich jak żołędzie i korzenie.
  • Żaby i jaszczurki: W lasach można również spotkać różne gatunki płazów i gadów, takie jak żaby, ropuchy czy jaszczurki, które zamieszkują wilgotne i zacienione miejsca.

  • Ptaki: Las Szczeciński jest również rajem dla ptaków. Można tu spotkać wiele gatunków, w tym sikorki, sójki, dzięcioły czy myszołowy.

  • Lisy: Lis to kolejny gatunek, który można spotkać w Lasach Szczecińskich. Jest to zwierzę aktywne głównie nocą, ale można go również zobaczyć w ciągu dnia.

Te gatunki roślin i zwierząt to tylko kilka przykładów bogactwa biologicznego Lasów Szczecińskich. Obszar ten stanowi ważny ekosystem, który wymaga ochrony i szacunku, aby zapewnić przetrwanie dla przyszłych pokoleń.

Ścieżki piesze i biegowe

W Puszczy Wkrzańskiej istnieje rozbudowana sieć ścieżek pieszych i biegowych, umożliwiających aktywny wypoczynek w otoczeniu przyrody. Te trasy są popularne zarówno wśród spacerowiczów, biegaczy, jak i miłośników nordic walking.

Poznaj ścieżki biegowe Lasów Szczecińskich i Puszczy Wkrzańskiej...

Scroll to Top